Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Kłak AndrzejBaran Agnieszka.

Strona główna
URZĄD GMINY NOZDRZEC


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin116322
Liczba odwiedzin w tym roku11692
Liczba odwiedzin w tym miesiącu171
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym1

Dane szczegółowe
Wójt3803
Rada2463
Przetargi47171
Statut1935
Regulamin i Kodeks Etyki1987
Protokoły1958
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy1780
Projekty uchwał1784
Uchwały2115
Strategia rozwoju1820
Oświadczenia majątkowe za rok 20122014
Oświadczenia majątkowe za rok 20111756
Oświadczenia majątkowe za rok 20101548
Archiwalne oświadczenia majątkowe (2009)1547
Archiwalne oświadczenia majątkowe (2008)1870
Archiwalne oświadczenia majątkowe (2007)1617
Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji1798
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji1923
Wybory 1747
Nabór na wolne stanowiska pracy2665
Dokumenty do oceny zdolności kredytowej Gminy1895
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych1583
Program Integracji Społecznej1554
Informacje o środowisku1976
Zarządzenia Wójta1990
Obwieszczenia2077
Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Nozdrzec1839
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej1477
Gospodarka nieruchomościami1608
Wybory uzupełniające1690
Organizacje pozarządowe1570
Sekretarz Gminy1794
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich1642
Referat ds. Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa1698
Referat Finansowy1593
Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i BHP1594
Urząd Stanu Cywilnego1821
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1620

Statystyki są naliczane od dnia 2015-02-07
» Panel aktualizacyjny «